Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009

Strange what desire will make foolish people do

Δεν έχω να γράψω κάτι συνταρακτικό, τρέχω με συνέδριο φοιτητών ΗΜΜΥ 3.0 www.sfhmmy.gr
οπότε κάνω μουσικά posts που με απλά με εκφράζουν.

The world was on fire
No one could save me but you.
Strange what desire will make foolish people do
I never dreamed that I'd meet somebody like you
And I never dreamed that I'd lose somebody like you

No, I don't want to fall in love
[This love is only gonna break your heart]
No, I don't want to fall in love
[This love is only gonna break your heart]
With you
With you

What a wicked game you play
To make me feel this way
What a wicked thing to do
To let me dream of you
What a wicked thing to say
You never felt this way
What a wicked thing to do
To make me dream of you
v And I don't wanna fall in love
[This love is only gonna break your heart]
And I don't want to fall in love
[This love is only gonna break your heart]

AddThis Social Bookmark Button