Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Για τη χρηματοδότηση των συνδρομών σε Επιστημονικά Περιοδικά

Το Υπουργείο Παιδείας καθυστερεί τη χρηματοδότηση των συνδρομών σε Ηλεκτρονικά Επιστημονικά Περιοδικά που είναι απολύτως απαραίτητα για την ερευνητική εργασία, την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών και την διαρκή επαφή με την αιχμή της ακαδημαϊκής γνώσης.
Παράλληλα, δεν υπογράφονται οι συμβάσεις για τη λειτουργία του συστήματος βιβλιοθηκών.

Η ανάγκη για έρευνα και πρόσβαση στη γνώση δεν πρέπει να είναι σημαία ευκαιρίας, ούτε σημείο διεκδίκησης κάθε τριετία. Είναι διαρκής και πρέπει να εδραιωθεί.

Υπογράψτε στο link υπέρ του αιτήματος.

update | 25 - Ιουνίου - 2009

Συνολικές Υπογραφές μέχρι σήμερα = 6647

AddThis Social Bookmark Button

Δεν υπάρχουν σχόλια: