Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2007

Πυρκαγιές - - Επιστημονική αποτίμηση της ζημιάς

Ο κ.Μηλιαρέσης, λέκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, κάνει μία πρώτη αποτίμηση της καταστροφής με δορυφορικά μέσα.

Τα σχόλια του πάνω στην πρόληψη της πυρκαγιάς είναι ενδεικτικά της ολιγωρίας


[via Vrypan|weblog, Cathpain's Log]

AddThis Social Bookmark Button

Δεν υπάρχουν σχόλια: