Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2008

Sharing Files with the Local Network

A 5-minutes How-to Share Files with the Local Network in Ubuntu

AddThis Social Bookmark Button

Δεν υπάρχουν σχόλια: