Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2007

Το Nobel Φυσικής 2007 πάει στην Γιγάντια Μαγνητοαντίσταση

Από τα νετρίνα, την κοσμική ακτινοβολία και τις μετατοπίσεις φάσματος στο iPod?

Η Giant Magnetoresistance (GMR) είναι η επιστημονική ανακάλυψη που βραβεύθηκε στο όνομα των Albert Fert and Peter Gruenberg οι οποίοι δουλεύοντας ανεξάρτητα το 1988 σε πολυστρωματικά υλικά σιδήρου και χρωμίου κατόρθωσαν να ελέγξουν την τιμή της ηλεκτρικής αντίστασης επάγοντας αντιπαράλληλα μαγνητικό πεδίο στα στρώματα του υλικού.

Η ανακάλυψη αυτή των ερευνητών βρήκε σύντομα εφαρμογή στην αποθήκευση δεδομένων, καθώς χρησιμοποιείται από καιρό στην κεφαλή ανάγνωσης των σκληρών δίσκων.
Ακόμα, μία εφαρμογή με ίσως σπουδαιότερη μελλοντική αξία είναι η μαγνητική RAM(MRAM) που σύντομα θα αντικαταστήσει του σκληρούς μας δίσκους, κάνοντας το booting διαδικασία κλασμάτων του δευτερολέπτου.

AddThis Social Bookmark Button

Δεν υπάρχουν σχόλια: